BaDem başarı danışmanlık etüt eğitim merkezi köklü ve başarılı bir geçmişe sahiptir. 1992-1997 yıllarında kısmi çalışmalar yaptıktan sonra 1998 yılında kurulan AGM kişisel gelişim araştırma geliştirme merkezinin devamı olarak 2013 yılında kurulmuştur. 1998 yılında AGM olarak 7 kişiden oluşan akademisyen bir ekip tarafından çok yönlü ve çok amaçlı kurulmuştur. Başlangıçta kamu ve özel kurum ve kuruluşlara yetişmiş insan gücü sağlamak, mevcut personellerinin hizmet içi eğitimini desteklemek, milli eğitim sistemine akademik, teknik ve teknolojik destek sağlamak, öğrenci başarısını yükseltmek gibi konularda çalışmalar yapmak için kurulmuştur. Kuruluş amaçları doğrultusunda son derce verimli, işlevsel, sonucu net görülen başarılı çalışmalara da imza atmıştır. Bu çalışmaların sayısı oldukça fazla olduğu için burada sıralamamız pek mümkün olmaz.

 

misyonumuz

vizyonumuz

Öğrenci mutlaka takip edilir

Her öğrenci için takip dosyası tutulur

Öğrenci her yönüyle tanınır

Bilgi akışı kesintiye uğrarsa müdahale edilir

Sonuç önemlidir ancak süreç değerlendirilir

Öğrenciye samimi ve disiplinli davranılır

Kargaşa ve belirsizliğe izin verilmez

Öğrencilerin okul durumları takip edilir

Gelişmelerden veli bilgilendirilir

Devamsızlık bilgisi anlık iletilir

Yapılan sınavların sonuçları velilere bildirilir